Пара

Парни системи „до ключ

Индивидуално решение „до ключ Сложната тематика на парните инсталации изисква висококвалифициран и опитен инженерен персонал. Като доставчик „до ключ“ ECOTHERM предоставя цяла функционална, добре проектирана, ефективна и спестяваща място система, включваща парни котли с високоефективни системи за изгаряне с ниски нива на NOx, резервоари за захранваща вода и помпи с пречистване на водата, системи за управление на кондензата, колектори, арматури, тръбопроводи, окабеляване и, разбира се, главен контролен панел с най-новата технология PLC, осигуряващ висока ефективност

Read more »

Парни системи „до ключ

Индивидуално решение „до ключ Сложната тематика на парните инсталации изисква висококвалифициран и опитен инженерен персонал. Като доставчик „до ключ“ ECOTHERM предоставя цяла функционална, добре проектирана,

Read More »

Newsletter

Don’t miss out! Sign up for our newsletter to be the first to get notified on updates.