Електрически котли

Ако не са налични изкопаеми горива като нефт или газ или не е възможно да се инсталира система с комин, идеалното решение е електрически котел. Поради непрекъснатото разширяване на възобновяемите енергийни източници може да се случи така, че в определен момент от денонощието да има излишък от електрическа енергия. Този излишък може да се преобразува в топлинна енергия в така наречените системи „Power to Heat“. ECOTHERM предлага индивидуални решения за електрически котли, монтирани до ключ, на плъзгащи се платформи или в контейнери, без въглероден отпечатък и без емисии на площадката, което ги прави идеален избор за декарбонизиране на вашата фабрика и за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие. Електрическите котли на ECOTHERM са с почти 100% ефективност, независимо от мощността.

Електрически парен котел

производителност от 250 кг/ч – 10 000 кг/ч |
налягания от 2bar – 16bar |
Монтирани на плъзгач и предварително сглобени

Електрически парен котел

производителност от 250 кг/ч – 10 000 кг/ч |
налягания от 2bar – 16bar |
Монтирани на плъзгач и предварително сглобени