Генератори на чиста пара

Чистите парогенератори се използват навсякъде, където заводската пара, генерирана в парни котли, не е подходяща. Поради необходимостта от дозиране на химикали и черния материал, от който са изработени котлите за гореща пара, заводската пара не е приложима за хигиенни цели. Генераторите на чиста пара ECOTHERM са изцяло изработени от неръждаема стомана, за да могат да се използват за хигиенни цели като стерилизатори в болници, за почистване и стерилизация в хранително-вкусовата промишленост или за овлажнители на въздух. Генераторите на чиста пара ECOTHERM са компактни, изцяло монтирани на плъзгач и окабелени, готови за лесен монтаж на място.