Водонагреватели с директно нагряване

Директен нагревател на вода EIFH

препоръчва се за вода с твърдост над 205 ppm Ca CO3 или 11,5 gr dH

Директен нагревател на вода EDFH

препоръчва се за вода с твърдост макс. 205 ppm Ca CO3 или 11,5 gr dH