Електрически отоплителни системи „до ключ

Индивидуални системи „до ключ

Поради непрекъснатото разширяване на възобновяемите енергийни източници преобразуването на електрическа енергия в топлинна отново става все по-популярно. Електрическите отоплителни системи на ECOTHERM могат да се използват както за отопление и производство на гореща вода в хотели, болници или промишлени приложения, така и в системи за преобразуване на енергия в топлина за съхранение на топлина или централно отопление. Обхватът на електрическите отоплителни системи „до ключ“ на ECOTHERM включва планиране, проектиране, производство на електрически нагреватели с фланцово отопление или с отделни нагревателни елементи с винтове, както и предварително окабеляване и главния контролен панел с най-новата технология PLC, осигуряващ висока ефективност и безопасна работа на всички компоненти.

Характеристики

– индивидуално решение, съобразено с изискванията на клиентите
– всички компоненти са напълно съгласувани помежду си
– един партньор за всички фази на проекта (от проектирането до следпродажбеното обслужване)
– най-ефективен и икономичен дизайн, който пести място
– висококачествени продукти от собствено производство и сертифицирани доставчици
– главен контролен панел за управление и наблюдение на всички компоненти на системата.

Ползи

Свързани продукти

Свързани продукти

Изтегляне