Съхранение на лед

за отопление и охлаждане

Търсенето на системи за охлаждане и пренос на топлина непрекъснато нараства. Областта на приложение е широка и включва сектори от хранително-вкусовата промишленост, промишлени изисквания за охлаждане, както и изисквания за охлаждане и отопление в търговския, обществения и частния сектор.

Характеристики

– Безопасно и ефективно генериране на топлина
– Екологична работа
– Използване на безплатни източници на топлина
– Монтажът обикновено не изисква разрешение
– Процесът на регенериране може да се повтаря толкова често, колкото е необходимо
– Възможни са високи субсидии
– Може да се използва за охлаждане през лятото

Ползи

Свързани продукти

Изтегляне